tisdag 17 mars 2015

Vi måste göra vår säkerhetspolitiska läxa!

Frågan om  ett eventuellt svenskt NATO-medlemsskap har varit en fråga för Folkpartiet sedan länge. Moderaterna har tidigare varit försiktiga och villkorat detta med att svenska folket i en folkomröstning eller på annat sätt visa sin önskan om medlemskapet.

Det kan tyckas enkelt att ett NATO-medlemsskap skulle garantera Sverige den nationella säkerhet som vi inte längre kan skapa på egen hand efter den ryska militära upprustningen.

Tyvärr är det inte så. Ett svenskt (och finskt) NATO-medlemsskap skulle omedelbart höja spänningen i Norra Europa. Det kan till och med finnas risk att en svensk ansökan "triggar" en rysk invasion av Gotland. (Jämför gärna kapplöpningen mellan Churchill och Hitler om att behärska utskeppningshamnen i Narvik under 2:a världskriget.)

Det märkliga i denna fråga är att S+Mp regeringen avvisar förslaget på en NATO-utredning men kan bara tänka sig att ge ÖB 20% av den ekonomiska ökning han begärt. Dessutom villkoras detta med anvisningar om en permanent militär närvaro på Gotland och satsningar på ubåtsskydd.

Dessutom säger Magdalena Andersson att detta kommer att betyda skattehöjningar. Skattehöjningar som hon tror att svenska folket villigt betalar.

Allianspartierna har ännu inte sagt sitt. Sannolikt kommer man att fortsätta att argumentera en NATO-anslutning.

Det finns mycket att tillägga i denna fråga. I dag spenderar vi 1,2% av BNP. Ett NATO-medlemsskap rekommenderar 2% plus en mindre medlemsavgift. Visserligen innebär medlemskapet att trångbodda officerare i det militära högkvarteret får fina befattningar i NATO-staber. Detta innebär naturligtvis att bygget av ett nytt större högkvarter i Stockholm kanske inte behövs men löne- och traktamentskostnaderna för vår representation i NATO-staber blir mångdubbelt större?

Nu måste vi lära läxan. Den läxa vi gav oss då vi utnyttjade situationen efter Sovjetunionens upplösning och sparade in mängder av försvarskostnader och samtidigt lovade oss att vi vid första tecken på militär upprustning i vårt närområde skulle återta den nödvändiga förmågan.

Jodå, det kommer att kosta pengar. Det kan till och med innebära skattehöjningar men nog finns det andra utgifter att dra in på.

Addendum. Moderaterna vill ha 8 extra miljarder till försvaret men också att ett NATO-medlemsskap utreds! (Inget sagt om skattehöjningar eller omfördelning av utgifter?!)


Inga kommentarer: