fredag 13 februari 2015

Spel för galleriet

"De skall ha all heder för uppgörelsen" säger statsminister Löfven i ett nytt försök att visa sig statsmannamässig.

Att det här bara är ett spel för galleriet (hemmafronten) av Merkel och Hollande verkar man inte ha förstått alls.
Samtidigt som förhandlingarna bedrevs förstärktes separatisterna med ett femtiotal stridsvagnar. I förhandlingarna släppte inte Putin kravet på att kontrollera gränsen mellan Ryssland och de områden som behärskas av separatisterna. Han ville dessutom skjuta på tidpunkten för ett eld upphör med flera dagar.

Risken är uppenbar att separatisterna nu gör allt för att utvidga de områden som de redan behärskar fram till tidpunkten då vapenvilan skall träda i kraft.

Putin framstår som en segrare. Han lyckades annektera Krim med stor militär skicklighet och visar nu att han även behärskar förhandlingsteknik.

Med stor sannolikhet kommer konflikten att "frysas". Ukrainas ekonomi är trots stödlån från väst så dålig att de kommer att göra en statsbankrutt.

Sanktionerna har bara svetsat samman det ryska folket och slagit hårt mot de länder som utvecklat handelsutbyte med Ryssland. Så länge vodkaproduktionen inte berörs uthärdar man.
Oljeprisfallet har däremot påverkat den ryska ekonomin i större grad.

Om några timmar kommer kanske 8000 ukrainska soldater att tvingas kapitulera. Kommer dessa människors liv att bli ytterligare en bricka i detta fruktansvärda spel?

Men heder till alla som förhandlat fram denna uppgörelse?

Inga kommentarer: