fredag 18 juli 2014

Går vi mot ett nytt kallt krig?

Känner Du igen situationen. Du har slagit in mer än femton spikar utan att någon har krökts och nu är det bara två spikar kvar. Lite trött i armen är du efter allt spikande. Lite stolt och glad känner Du dig eftersom spikandet gått så bra. Och nu ska näst sista spiken slås i. Du träffar lite snett, försöker räta upp den men det blir bara värre. Skit också, säger du och tittar på alla slagmärken. Inte bra!

Metaforen skulle spegla Putin och hans medhjälpares situation efter nedskjutningen av det Malajiska flygplanet.

Men nu gäller det något mycket mer. Efter ett "fredligt" införlivande av Krim och ett nära på lyckat övertagande av östra Ukraina samtidigt som populariteten för Putin nått sin allra högsta nivå gick det fel. Några vettvillingar sannolikt fyllda med vodka ger sig på att skjuta ned ett civilt flygplan.

Att backa nu utan att kunna visa upp en trolig syndabock kan bli en tung prestigeförlust hemma i Ryssland.
Att fortsätta och skylla på regeringen i Kiev kommer bara att ytterligare frysa ut Ryssland.

Frågan är, hur kallt kan det nya kalla kriget bli?

Inga kommentarer: