tisdag 10 september 2013

Skall en "groda" rädda Syrien och världsfreden

Naturligtvis finns rådgivare med både utbildning, klokhet och omdöme bakom de amerikanska politikerna. Men trots förberedda tal måste ibland en politiker stå på egna ben.

Kerry kunde lika gärna ha svarat "den syriske diktatorn kan alltid spola ner sig i toaletten, vilket naturligtvis aldrig kommer att ske" som svar på den ryske utrikesministerns fråga om det inte finns något som Syriens president kunde göra för att undvika en amerikansk attack.

Visst blir man orolig när man vet vilken gigantisk makt dessa personer har  i sina händer. Demokrati eller inte. Den amerikanske presidenten är överbefälhavare och kan på egen hand (likt alla diktatorer) besluta om att starta krig som kommer att få följder över hela världen.

Intressant blir nu att se vilka reaktioner som kommer från israelerna!


Inga kommentarer: