lördag 27 juni 2009

Syftet måste vara att undvika krig eller?

Det blir allt svårare att veta vad vi med vapenmakt vill försvara. Är det det svenska territoriet, de svenska naturtillgångarna, den svenska exportindustrin, svenskarna, det svenska sättet att leva, den svenska konstitutionen eller rent av internationell rätt?

Många "opinionsbildare" har sagt att friheten alltid är värd att försvara. Men vad menar vi då med frihet, vems frihet. Känner vi oss i dag som en genuin nation? Är det tillåtet att (förutom i idrottsammanhang) låta nationella känslor komma till uttryck?
När kommer vi att se de snart 20% svenska medborgare som är av utländsk härkomst fira midsommar precis som alla andra (på gott och ont) och bete sig lika sekulärt som de övriga 80%? Jodå, många har integrerat,-s på ett utmärkt sätt i det svenska samhället, men alltför många står utanför.

Så vad skall vi försvara oss mot? Om någon inte lagt märke till det ännu så är "alla" västvärldens krigsmakter i "krig" mot terrorismen. Definitionsmässigt är detta en omöjlighet i Sverige. Krig är ett tillstånd (förhållande) mellan stater och inte mellan en stat och en företeelse. I vårt land kan bara polis bekämpa kriminella företeelser.

Många "okunniga" politiker anser att införandet av demokrati (folkstyre) skulle sätta stopp för alla krig vilket både sunt förnuft och historien visat vara felaktigt.

Om vi däremot kunde komma tillrätta med alla politiska och för all del sociala "orättvisor" som används som anledning för att uppmana till våldshandlingar hade vi varit på god väg. Ett exempel på en sådan lång och varaktig orättvisa är situationen i mellanöstern där USA:s "51:a" stat Israel tillåts bete sig hur som helst.

Och visst kan man se NATO-övningen Loyal Arrow som en provokation mot Ryssland, om man vill. Syftet med övningen var ändå en fredsmission där även en eventuell utbrytarnation i Ryssland kunnat vara aktuell.

Men som man en gång sa om Sovjetunionen. Utan Röda Armén är Sovjetunionen bara ett land med dåliga veteskördar och illa byggda hus. Snart kan man använda samma uttryck på USA. (Trots Obama)

Om NATO som organisation finns kvar därför att det erfordras en ledningsorganisation för samlade internationella styrkor och att FN så ofta blir handlingsförlamat genom vetorätten i säkerhetsrådet borde medlemskapet öppnas även för andra länder.

Och varför är det så svårt att skapa en europeisk säkerhetsorganisation som i Europa kan ersätta NATO?

1 kommentar:

Anonym sa...

maste kolla:)