söndag 2 augusti 2009

Svensk insats i Afghanistan eller inte?

Om vi svenska skattebetalare anser att vi skall avsätta pengar för att försäkra oss om ett fortsatt fritt och politiskt oberoende Sverige måste det svenska engagemanget i Afghanistan ifrågasättas.

Att vi svenskar ställer upp på FN sanktionerade missioner är en sak, en helt annan sak är att vi ställer upp på missioner föranledda av 11 september-händelsen. Där USA har inlett ett krig mot en företeelse som i många fall försöker att få världens ögon riktade på "orättvisor".

Denna åsikt har inget att göra med att minst sex afghansska gerillamän blivit dödade eller om någon svensk soldat blivit dödad eller sårad. Något som man alltid måste räkna med i situationer som dessa.

Frågan är istället om vi och resten av västvärlden tror att vi kan åstadkomma något varaktigt genom att bekämpa en symptom.

Om detta är början på västvärldens "krig" mot islam måste vi allvarligt fundera på andra lösningar.

3 kommentarer:

Jh sa...

Insatserna i AFGH är lovvärda så länge det handlar om att ge civilbefolkningen bättre levnadsförhållanden. Till den nivån är hjälpen både väl mottagen och accepterad av alla parter.
När insatserna däremot närmar sig roten till det onda, narkotaikaproduktionen, är all utländs närvaro "icke önskvärd" och kommer att bemötas hårt och efter hand ännu hårdare.
Afghanerna har aldrig velat ha någon annan herre, ej heller centralt styre från Kabul, och ahr man dessutom inte islam som tro - ja då är man inte välkommen om man inte har gåvor med sig - utan förpliktelser.

Hur kan man då se på Sveriges närvaro i AFGH? Om Sverige anser att vi ska vara en del av världssamfundet - ibland i FN:s band, i dett afall också i NATO:s band, ja då kan vi inte bara överge de norra provinserna. Inriktningen på insatserna kan förmodligen avvägas på olika sätt. Men ju närmare vi kommer till att hota opiumproduktionen - desto större kommer hotet mot vår personal att bli. Därför sitter vi fast i en relativt traditionell uppbyggnad av de svenska förbanden - vilket också slukar en hel den pengar.
Om vi däremot anser att vi inte ska vara en del av världssamfundet - ja då kan vi ensidigt dra oss ur. Idag är det en ickelösning. Jag anser desutom att den "avvägda" insats vi gör i AFGH ska fortsätta - tills mer övergripande beslut tas.

Carlsson tycker sa...

Jodå, det ligger mycket i vad du skriver. Men är det verkligen så att den svenska insatsen innebär att vara internationell polis och eliminera opiumhandeln och annat kriminell verksamhet?

Men den stora frågan återstår som du själv skriver.

Jh sa...

Den svenska insatsen är av karaktären att upprätthålla viss laglydighet så at bla aNGO kan göra sitt jobb. Samordningen med de lokala företrädarna (AFG polis) är mycket viktig, då strävan är att det är de som ska ta tag i problemen med stöd av de internationella enheterna.

Den svenska insatsen i de norra provinserna skulle behöva lämna ett mer bestående avtryck.
Vi har en nyöppnad ambassad i Kabul som bl a har ansvar för att via NGO (bla Svenska Afghankommittén) bygga upp skolor, medicinska kliniker och förse befolkningen med bra vatten.
Men, det svenska stödet skulle behöva riktas mer, så att vi ser och afghanerna ser att det finns något bestående där svenskarna är och så småningom kommer att ha varit. Att på detta sätt bygga upp positiva relationer med befolkningen är nog enda vägen till att kunna se ett stabilare läge utveckla sig.