måndag 13 oktober 2008

Utan sin militära styrka är USA bara ett land där man bygger dåliga bilar och där bildningsnivån är låg!

Efter kraftfulla åtgärder vänder Europas börser. Kanske betyder det att botten är nådd!
Det har diskuterats livligt huruvida Island som nation kan gå i konkurs. En analytiker svarade att inget land hade någonsin försatts i konkurs men att det i dag finns två länder som definitivt är konkursmässiga. Det är Island och USA.

För några år sedan vandrade jag genom ett varuhus "WallMarkt" i Kansas. Det var kanske tusen meter långt och mer än hundra meter brett. Där vandrade överviktiga amerikaner omkring. Några som var särskilt överviktiga åkte omkring på små bilar. I varuhuset fanns allt att köpa. Men på i stor sett varje pryl satt en lapp där det stod "made in China".

Nu kommer USA sannolikt att förlora sin världsekonomiska hegenomi och med det också mycket av sitt världpolitiska inflytande. Men är det en förändring till det bättre eller kommer det minskade inflytandet av världens största demokrati att göra vår värld sämre att leva i?

Det amerikanska president valet närmar sig och om den personen skulle fortsätta att vara världens mäktigaste man skulle jag också, i sann demokratisk ordning, vilja delta i det amerikanska presidentvalet.

Kanske beror det på dåliga rådgivare eller på okunnighet om de säkerhetspolitiska förhållandena men de senaste åren har inte den amerikanska utrikespolitiken varit imponerande!

För ett tjugotal år sedan uttryckte en brittiskt säkerhetspolitisk analytiker följande om Sovjetunionen. "Utan sin röda armé är Sovjetunionen bara ett land med dåliga veteskördar och illa byggda hus". Kanske är det dags att använda ett liknande uttryck om USA?

Inga kommentarer: