torsdag 23 oktober 2008

Rättvisa - för vem?

Det är mycket intressant att lyssna på våra politikers argument. Alla slåss för att "deras" grupp skall få fördelar på "andras bekostnad". Miljöpartiet utgör möjligen ett undantag eftersom man vill att vi alla skall återgå till den tid då hela landet levde på jordbruk och i huvudsak var självförsörjande. Ett av många problem i deras tänkande är att man inte tagit hänsyn till ett lågintensivt jordbruks koldioxid utsläpp.

Men hur skall vi klara välfärden. Hur skall alla pensionärer kunna försörjas om inte vi arbetar och producerar varor och tjänster. Varor och tjänster där det finns en efterfrågan som innebär att dessa konsumeras och behövs.

Att sänka skatten för de som arbetar är ett sätt att stimulera till arbete som dessutom kan vara "vitt".

Att detta upplevs orättvist av pensionärer och bidragstagare kanske bara beror på att regeringen använt fel väg att stimulera arbete. Naturligtvis borde man ha infört ett arbetsbidrag istället!?

Inga kommentarer: