måndag 28 april 2008

Gotland okuperat - aprilskämt i maj?

Utanför hotellet i Pajala där jag skulle övernatta stod en bil med militära registreringsskyltar. När jag senare skulle lägga mig och var på väg till mitt hotellrum satt två undomar i korridoren utanför ett rum, mitt emot mitt, med öppen dörr och pratade. När jag passerade tittar en av undomarna, en tjej, på mig och undrar om jag tillhörde civilförsvaret eller något eftersom jag hade gradbeteckningar på axlarna och en guldvinge på bröstet. De berättade att de var "informatörer" och åkte runt på skolorna och informerade om att göra värnplikten. Vi pratade lite och jag frågade om de kände till försvarets uppgifter. De svarade snabbt att försvaret har fyra uppgifter.
Försvarsmakten ska:
• bidra till att hantera och förebygga kriser i vår
omvärld,
• hävda vår territoriella integritet,
• försvara Sverige mot väpnat angrepp,
• värna civilbefolkningen och i krissituationer
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.

Vi pratade vidare en stund och jag önskade dem lycka till i deras arbete som informatörer.
Men själv går jag in i min rum än mer undrande. Hur många försvarspolitiker känner till att Försvarsmakten på sin hemsida just nu publicerar dessa fyra uppgifter? Förutom att "sponsra" utlandsägda försvarsindustrier är intresset bara fokuserat till internationella insatser.

Uppgifterna har ingen inbördes ordning men utan tvekan står "bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld" först.

Men frågan är hur och med vad skall vi kunna hävda vårt territorium? Även om hotet är litet just nu har vi i stort sett ingen förmåga alls att hävda vårt territorium. Är det med SuperJAS och hemvärn som vi skall hävda territoriet? Och hur skall vi kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp? Och hur skall civilbefolkningen värnas i krissituationer och hur skall de viktigaste samhällsfunktionerna säkerställas? Med frivilligorganisationerna? Innan jag somnar ser jag framför mig detta lilla enkla scenario.......

En möjlig hypotes - Gotland okuperas!

Tidigt en morgon i maj fälls ca 500 fallkärmssoldater över Visby, samtidigt går ett antal trupptransportfartyg i land vid Slite. Innan gryningen har ca 2500 soldater från en nation med tillgång på kärnvapen och andraslagskapacitet posterat ut soldater och stridsfordon vid vägskäl, hamnar och andra viktigare platser.
Den ansvariga nationen informerar att man tagit Gotland som tillhört nationen några hundra år tidigare och att man rättmätigt avser att låta ön ingå som en del i nationen.

Den svenska regeringen protesterar, EU protesterar, USA protesterar men vill inte eskalera konflikten till en nivå som riskerar ett möjlig kärnvapenkrig.

Tre månader senare har nationens flottenheter byggt ut baser och flygplan från nationen baserar nu på Visby flygplats och någon annan bas på Gotland.

Fem år senare gör nationen anspråk både på oljan som utvinns på Gotland och i Östersjön.

Omöjligt - inte alls!

Inga kommentarer: