onsdag 22 augusti 2007

Faran över med orkanen Dean? Men klimatförändringarna då?

Det verkar som om orkanen Dean bara orsakat mindre skadegörelse även om faran inte är över och 26 nya orkanungar väntar.
När börjar alla förståsigpåare att berätta för oss andra som inget begriper att allt detta beror på våra koldioxidutsläpp?
Varför bara koldioxidutsläpp? Är det för att vi blivit så mycket bättre på att inte förorena med andra avfallsprodukter? När får man upp ögonen för sjöfarten, som fortfarande bränner tjockolja och släpper ut mängder av svavel och annat?
Hur har begreppet "förnyelsebar" energi tillkommit. Förnyelsebar under hur lång tid?
Hur ren och oskadlig är vattenkraften? Är det bara vattennivåer som ändras och ystra fall som tämjs? Lägesenergi, vatten på en viss nivå som i ett fall (fallhöjd) förvandlas till rörelseenegi i ett yster fall, leds istället in mot en turbin som tar hand om den mesta rörelseenergin och förvandlar den till elektrisk energi som också kan transporteras till konsumenter långt bort. Låter bra! Och är väl i stort sett bra.
Rent utan alltför stora miljöstörningar annat än intrång på naturen, lite ojämna vattennivåer som på vintern kan göra isarna ofarbara och några tystade vattenfall. Märkligt att det statliga energibolaget heter "Vattenfall" när det är just vattenfall man eliminerar. Någon måste ha skrattat gott.
Men hur kan vi utnyttja vindkraften? Med tillräckligt många snurrande propellrar skulle vi rent av kunna styra hela cirkulationssystemet! Om vi visste hur det skulle styras och om vi hade kunskaperna om hur cirkulationssystemet verkar i alla avseenden. Tanken svindlar, tänk att kunna bromsa orkaner och tvinga vädersystem att ta andra banor än de naturliga för att få nederbörd över det ena eller det andra området! Tänk att ha makten över vädret?

Varför är det så tyst om det egentliga miljöproblemet! Jordens överbefolkning!

Inga kommentarer: