tisdag 31 januari 2017

Sveriges förhållande till omvärlden
Det är viktigt och förståeligt att uttalanden av en Försvarsminister blir rätt och därför blir spontanitet en bristvara.
Att en uthyrning av Slite hamnområde och tillstånd att lagra rör i Karlshamn skulle inverka menligt på Försvarsmaktens verksamhet, ger associationen att även Socialdemokraterna betraktar försvaret av landet som ett särintresse. Han borde i stället ha uttryckt sig på följande sätt. "En uthyrning av Slite hamn till Gazprom, möjliggör att dolda förberedelser kan göras för otillåten verksamhet och som allvarligt kan hota landets säkerhet. Att vidta de omfattande motåtgärder som erfordras kommer att påtagligt inverka negativt på Försvarsmaktens huvuduppgift".

När frågan om den svenska lagstiftningen som förhindrar regeringen att ingripa i det kommunala självstyret inser de flesta att lagen är orimlig. Men 200 år av fred sätter sina spår. Och här vågade Hultqvist uttrycka sin mening.

Nu erinrar jag mig att Slite hamn både hyrdes ut och byggdes ut av ryssarna när Nordstream 1 lades ut, så vad har nu blivit så mycket sämre?

Ingen vill föra fram argumentet att Sverige, genom sin hållning, kan ge Kreml argument att västländerna, och nu även Sverige, gör allt för att försämra förhållandet länderna emellan. Sant eller  inte, så kan rysk propaganda elegant använda händelsen i sin propaganda gentemot det ryska folket.

Nu vänder regeringen i frågan om Karlshamn och kanske har man både omprövat och insett att vi, utan erforderlig försvarsförmåga, tvingas att anpassa oss till den starkare!


Inga kommentarer: