tisdag 1 december 2015

Därför kan vi inte lita på att ett NATO-medlemsskap löser Sveriges säkerhetspolitiska situation!


De svenska regeringarna försöker frenetiskt att utlova militärt stöd till våra närmaste grannländer och också till alla medlemmar i EU med förhoppningen att vi skall åtnjuta samma hjälp om vi utsätts för militärt hot och våld.
NATO har tydligt uttalat att Sverige är så nära ett medlemskap man kan komma men att artikel 5 (att ett angrepp på en medlemsstat skall betraktas som ett angrepp på alla medlemsstater) inte gäller Sverige.

De ensidiga försäkringar som Sveriges statsministrar gjort om stöd till våra grannländer har inte ens kommenterats av dessa länders regeringar!
Att EU skulle utlösa någon av sina artiklar om ömsesidigt (militärt) stöd lär inte bli aktuellt om inte NATO initierar detta då en majoritet av EU är NATO-medlemmar.

Den ryska förmågan byggs hela tiden upp och Putin visar också att man är beredd att använda den. Att man nu kraftfullt agerar mot IS och alla andra rebellgrupper som stöds av både den ena och den andra kan bidra till eld upphör och förhandlingar om inbördeskriget i Syrien. Något som vi skall vara tacksamma för. Om de ryska insatserna blir framgångsrika kommer Putin sannolikt att begära att sanktionerna mot Ryssland hävs, att de planerade vapenköpen genomförs och den ryska militära förmågan återigen byggs upp och moderniseras.

Redan i dag anser NATO att man inte har förmåga att med militära medel förhindra en rysk ockupation av baltländerna. I stället planerar man för ett motanfall med syfte att återta dessa länder. I ett sådant scenario kommer Gotland att spela en nyckelroll både för ryska och NATO-stridskrafter.
Frågan är hur dagens svenska regering ställer sig inför ett framtida ultimatum (eller begäran) att få använda delar av Gotland för rysk eller NATO - basering?

Kanske fick vi ett litet andrum inför den så viktiga ryska stormaktsrevanschen som med ökad förmåga kan utgöra ett militärt hot, i första hand mot baltländerna och som innebär betydande risker för att Sveriges förmåga att försvara sitt eget territorium sätts på prov.
I en sådan situation erfordras att vi har återtagit vår förmåga att hävda vårt territorium både med ett effektivt skalskydd, anfallsförmåga och uthållighet.
Naturligtvis måste vi säga upp våra försäkringar om stöd till våra grannländer och EU (som tydligen bara var tomma ord eftersom våra grannländer anser att vi själva skapat situationen). *)

Att skapa erforderlig förmåga kommer att kosta pengar, mycket pengar.. Det kan också innebära att någon form av återgång till obligatorisk utbildning till försvaret, samhället och annat samhällnyttigt måste göras.

Alternativet är att vi medverkar till att höja risken för krig i Norra Europa, genom det militära vakuum som skapas.

*) Jmf den danska kommentaren om flyktingsituationen.

Inga kommentarer: