torsdag 18 juni 2015

Ett svenskt NATO-medlemsskap (och finskt) utan att vi skapat en tillräcklig angreppströskel på Gotland ger felaktiga och farliga signaler!

Utan kärnvapen med förmåga att allvarligt hota mänsklighetens existens på jorden, hade heller inte den terrorbalans rått, som faktiskt avhållit de båda supermakterna* från att "bekriga" varandra.

Att en liten inträngd stat med supermaktsförmåga försöker att hävda sitt intresseområde är vare sig överraskande eller märkligt. Att de metoder man använt kan tyckas folkrättstridiga betyder inte att man tvekar att använda dessa.

Det enda som kan få Rysslands ledning att tveka på den inslagna vägen är om det ryska folket inte ställer upp. Den ryska ledningen har skickligt läst av och utnyttjar det ryska folkets frustration och behov av revansch. Ytterligare sanktioner stärker bara det landets sammanhållning och är en dålig metod för att minska den spända situationen.

Anledningen till att jag använder uttrycket liten stat om Ryssland beror på de stora skillnaderna i försvarsutgifterna mellan USA och Ryssland. USA har mer än 800 militära baser runt om i världen och dess försvarsbudget är nästan tio gånger högre (4.900 miljarder SEK) än den ryska (590 miljarder SEK). Räknar man samman hela NATO blir skillnaden avsevärt större (Frankrike 426 Miljarder SEK, Storbritannien 412 miljarder SEK).

Ett svenskt och finskt NATO-medlemsskap kommer med all sannolikhet att ge Ryssland anledning att  omedelbart ockupera Gotland eller någon annan del av Sverige som ger samma strategiska fördelar.

Utred gärna ett NATO-medlemsskap. Fortsätt med samarbete med Finland, Norge och Danmark och vidta de nödvändiga åtgärderna för att kunna försvara landet men låt oss stå utanför NATO!

En mycket viktig fråga för oss är med hur stor vilja svenska medborgare vill offra och riskera både liv och egendom för att försvara landet. När gjordes (och publicerades resultatet) av svensk försvarsvilja?

* supermakt = stat med kärnvapen i sådan mängd och i sådant skydd (silos,  ubåtar, flygplan eller annat) att även om man blivit utsatt för ett angrepp har en sådan mängd kvar att man kan vedergälla med betydande verkan.

Inga kommentarer: