onsdag 28 augusti 2013

Kan NSA`s avlyssning rädda världen från västvärldens "bestraffningsaktion" som bara innebär än mer lidande?

Historiskt har många, många mänskliga katastrofer orsakats av att beslutsfattare har fattat beslut på felaktigt eller otillräckligt beslutsunderlag. Eller som Platon en gång sa; "Min son, om du visste med hur lite förstånd världen styrs!"

Just nu rapporterar några media att FN´s undersökning av händelsen med den misstänkta gasattacken resulterat i bevis för att den syriska regimen ligger bakom massakern.

Tidigare har framkommit att NSA avlyssnat panikartade telefonsamtal mellan företrädare för det syriska försvarsdepartementet och chefen för en enhet för kemiska vapen.

Kanske var denna hemska och helt ologiska attack ur en syrisk synvinkel inte alls sanktionerad eller beordrad av den syriska regeringen.

Kanske kan nu den så kritiserade avlyssningen ge den amerikanske presidenten en möjlighet att "krypa ur" sitt ultimatum. Den bestraffning som måste ske av den som beordrat användningen av dessa kemvapen skall genomföras av den syriska regeringen på samma sätt som varje nation har en egen rättskipning - eller?
Inga kommentarer: