torsdag 5 april 2012

Sverige ett framtida energiexportland!?Att jobben, särskilt de skattefinansierade i stat, landsting och kommun helt och fullt är beroende av hur bra näringslivet förmår att anställa personal (som betalar skatt) och gå med vinst som kan beskattas verkar vi ha lärt oss numera.

Men hur skall det gå i framtiden? Exporten av järnmalm och trävaror kommer inte att räcka till för att vi skall kunna försörja oss som idag och alldeles säkert inte ha råd med den höga nivå på vård, skola och omsorg som skattefinansieras.

Att hoppas på att vår skola även i fortsättningen kommer att producera duktiga forskare, entreprenörer och andra som kan vara världsledande inom viktiga områden är nog att hoppas på ett mirakel. Vårt skolsystem som håller tillbaka de mest begåvade till förmån för de som inte vill, kan eller inte uppnått tillräcklig mognad, har säkerställt att ingen (förutom inom idrotten) får vara bättre än någon annan.

Att vi uppnått "Peak Oil" eller är ganska nära är vi förhoppningsvis överens om. Att energi behövs även i framtiden tror och hoppas jag att vi också är överens om.
Att denna energi inte i en framtid kan utvinnas av fossila bränslen är vi förhoppningsvis också överens om.
Att den energi som skall ersätta den energi som idag utvinns ur fossila bränslen (läs olja) är stor är vi väl också överens om.
Att vindkraft och andra "rena" energiformer inte räcker till, är vi väl, hoppas jag, också överens om.

Att den enda vägen ur detta, är att nu satsa på att ersätta våra kärnkraftverk och bygga nya som kan ersätta all den bensin och diesel som våra transportsystem gör av med är därför nödvändigt. Jag hoppas att vi så snart som möjligt alla kan vara överens om detta. Sverige har goda geografiska förutsättningar, med lång kust och gles befolkning, att med säkra moderna kärnkraftverk, gärna kompletterade med andra rena former av energiproduktion, bli en stor energiexportör!

Inga kommentarer: