lördag 28 april 2012

Hur lättpåverkade vi är

Klimatförändringen innebär sannolikt att vi sakta men säkert går mot en situation då jordklotet inte längre går att leva på för människor, djur och växter. Även om en del "religiösa" röster främst från USA menar att klimatförändringen inte har något att göra med människans föroreningar av miljön utan bara är naturliga förändringar mycket beroende på variationer av solens instrålning.

Hur många kan vi vara på jorden? 
De som forskar på området påstår att befolkningsökningen kommer att avstanna och till och med minska om och när levnadsstandarden ökar. En ökad levnadsstandard kräver energi, mycket energi. Den medicin som många miljövänner förespråkar, energieffektivisering, kommer inte att räcka till. Energiproduktionen måste öka, dels för att bromsa befolkningstillväxten men också för att ersätta den olja som nu förbrukas på ett otillständigt sätt.

Hur okunniga är vi?
Det lustiga i sammanhanget är att ett långsamt ödeläggande upplevs som helt OK medan en sunami som drabbat ett kärnkraftverk i Japan, där sannolikt en härdsmälta inträffat och ytterst få människor skadats uppfattas som en oerhörd katastrof.
Kärnkraften har inte blivit farligare efter sunamin i Japan. Snarare har de erfarenheter som vunnits blivit underlag för ökad säkerhet som kommer alla kärnkraftspoducenter till godo.
Rädsla skapas av okunnighet!

Inga kommentarer: