fredag 12 augusti 2011

När går valutasamarbetet i graven?

Ambitionen att med ekonomiska band knyta samman de europeiska länderna för att på det viset göra alla länderna så beroende av varandra att militära konflikter blir en omöjlighet verkar nu i skenet av många länders underskott ha misslyckats.

Att den politiska prestigen ännu är så stark att alla önskningar om att upplösa valutasamarbetet tystas ner, är förvånande och kan inte fortgå länge till.

Den sannolika utvecklingen är att valutasamarbetet upphör inom några veckor. Detta kan ske antingen genom att Tyskland lämnar EMU och återinför D-marken som nationell valuta. Samtidigt kommer ett stort antal andra länder med balans i sin ekonomi göra samma sak.
Ett mindre sannolikt alternativ är att Grekland utesluts ur EMU. Detta kan sedan följas av utelsutning av flera andra länder (PIIGS).

Vad detta innebär för Sverige, den svenska valutan och svensk export är svårt att säga men sannolikt kommer de länder som utgör vår exportmarknad att bättre kuna behålla sin köpkraft vilket kommer att gynna Sverige.

http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/02/weekinreview/02marsh.html

Inga kommentarer: