tisdag 19 oktober 2010

Att bara bekämpa symtomen - inte orsaken!?

Huruvida de svenska soldaterna skall vara kvar i Afghanistan eller inte har sedan förlusterna av stupade och sårade soldater de senaste dagarna vuxit i styrka och omfattning.
Mycket beror på de aktuella händelserna men också på att en proposition om förstärkning av styrkan i dagarna skall tas i Riksdagen.

Journalister och andra "experter" talar om ändrad strategi som kan utgöra grund för attackerna. Ingen talar om varför talibanerna kan rekrytera så många afghaner.
Ingen talar om hur all hjälp fördelas och vilken effekt den får!

Om man menar allvar med att återställa fred och säkerhet i Afghanistan måste man ge de opiumodlande bönderna ett alternativ som är bättre och därefter bekämpa all kriminalitet som är förknippad med produktionen och handeln med opium.

Javisst är det en gigantiskt uppgift, men i dollar och människoliv är det nog ekonomi trots allt. Det som pågår idag, en bekämpning av symptomen (talibanerna), kan svårligen lyckas så länge inte de opiumodlande bönderna ges ett alternativ.

Men kanske man inte vill...............?

1 kommentar:

Anonym sa...

Opiumhanteringen skulle sannolikt stoppas av talibanerna ifall de utländska(inkl svenska) ockupationstrupperna lämnade landet. Innan USA olagligen angrep Afghanistan hade talibanerna stoppat opiumodlingen. Nu har den tagit fart igen, skyddad av amerikanerna och britterna, som tjänar stora pengar på hanteringen. Ryssarna är rasande pg a att mycket av knarket också smugglas in i Ryssland förutom övriga Europa. Det förekommer många uppgifter om detta på internet, men gammelmedia verkar inte vilja granska förhållandet, lika litet som 9/11 och WT7.