torsdag 18 mars 2010

Att få rätt är ingen merit

Nu har Sverigedemokraterna offentliggjort sina stora valfrågor (löften!)
- Mer pengar till pensionärerna,
- Begränsning av invandringen till en nivå liknande Danmark och Finland,
- Ingent kulturstöd till "invandrarföreningar", mm. mm.

Inget erbjuder någon överraskning men löftet till pensionärerna är ett saftigt valfläsk, helt i linje med Perssons löfte om maxtaxa som innebar att högavlönade familjer kunde avända sin valsedel som ett "uttagskvitto" på flera tusen kronor.

Pensionärerna har alltid varit en väljargrupp som "flörtats" med men vi får inte glömma att den så kallade "pensionsuppgörelsen" gjordes blocköverskridande och pensionsnivån "kopplades" till vad samhällsekonomin kunde klara av.

Att gruppen pensionärer nu får känna av både uteblivna skattesänkningar och en nedräkning av pensionen är naturligtvis trist för gruppen pensionärer som drabbats.

Men vi måste komma ihåg att alla former av stimulans som får fler att välja att arbeta och betala skatt i stället för att gå sysslolösa eller arbeta svart och leva på bidrag utgör förutsättningen för en bra pension!

Flykting- och invandringsfrågorna har behandlats med i huvudsak tystnad. Några politiker har framfört ogrundade påståenden om att flyktingar och invandrare är en nödvändig resurs för att landet skall fungera. Troligtvis är påståendet sant om man beräknar situationen från någon gång på 50-talet.
I stället förs en diskussion om huruvida man skall diskutera frågan med Sverigedemokraterna eller om man skall låta bli för att inte riskera att ge dem publicitet.

Hur vore det om man la alla siffrorna på bordet! Är dagens flyktingpolitik en nettokostnad för samhället? I så fall hur stor?

Ett klarläggande i denna fråga är inte minst en god och, tror jag, en efterlängtad gärning för alla de svenskar med utländsk härkomst som arbetar och förtjänstfullt bidrar till både välfärd och pensioner!


Eller är sanning inte längre politiskt korrekt?

För ganska länge sedan spådde jag att Sverigedemokraterna skulle komma in i Riksdagen och dessutom bli vågmästare. Den behandling av detta "enfrågeparti" tyder på att jag kommer att få rätt. Tyvärr verkar det som om jag kommer att få mer än rätt?

Inga kommentarer: