onsdag 30 december 2009

Tänk vad ett misslyckat klimatmöte kan medföra och hur skall man komma tillrätta med sverigedemokraternas framgång!?

Redan under Köpenhamnsmötets sista dagar svepte en kall luftmassa ned över hela Skandinavien. Både delegater och demonstranter frös ordentligt och någon bindande överenskommelse kunde inte nås. Samtidigt börjar de tystade kritikerna av den politiskt korrekta slutsatsen, att människan är orsaken till klimatförändringen, att kunna göra sig hörda.
Det får vara hur det vill med den saken och visst är det bra att vi börjar ifrågasätta vår nedsmutsning av miljön.

Under den stilla julefriden som brukar infalla efter julafton får man tid att lösa tidningarna lite mer noga och eftertänksamt. Det lustiga är de flesta tidningar, oavsett partifärg, ägnar sina ledarsidor åt problemet med de växande väljarsiffrorna för sverigedemokraterna. Rubrikerna växlar men artiklarna har ett gemensamt man beskriver hur sverigedemokraterna skall bekämpas. Metoderna växlar däremot.

Oppositionspartierna menar att sverigedemokraternas framgång beror på oro hos främst unga "lågutbildade" som tror att kostnaderna för flyktingar och invandrare kommer att minska deras möjligheter till jobb och bidrag. Och genom att återställa dessa förmåner och öka antalet offentliganställa så minskar denna grupps oro och ordningen blir återställd.

Bland allianspartierna är tongångarna lite mer delade. Den liberala falangen talar hela tiden om vårt ansvar att skydda mänskliga värden medan den mer moderata falangen talar om det framtida behovet av arbetskraft.

Ingen verkar bry sig om att det sverigedemokraternas framgångar faktiskt visar på ett demokratiskt underskott. Vi kan ha folkomröstningar om högertrafik eller ej, kärnkraftsavveckling eller ej men det hade varit helt otänkbart att folkomrösta om vår flykting- och invandringspolitik.

Självklart skall vi följa de internationella konventioner när det gäller att ta emot asylsökande men det bästa sättet att bekämpa sverigedemokraterna är att redovisa fakta när det gäller flykting- och invandrarpolitiken. Naturligtvis är denna redovisning ingen enkel matematik men gör ett försök med följande poster,
- följer vi de internationella överenskommelserna när det gäller flyktingar och asylsökande eller är vi mer generösa?
- vad är nettokostnaden* för den svenska flyktingpolitiken?
- hur stort behov av arbetskraft bedömer vi att landet har i framtiden?
- är den kriminella representationen större bland flyktingar och invandrare?

Det finns säkert några fler frågor som är relevanta.

En sak är säker, så länge dessa frågor är obesvarade kommer de att svaras på av var och en, på ett sätt som klart gynnar sverigedemokrater och främlingsfientliga!

nettokostnad = lika med de kostnader för gränsövervakning, mottagning, rättsliga kostnader för asylbedömning, rättsliga kostnader för överklagande, bostäder, bidrag, utbildning, pensioner, sjukvårdskostnader, kostnader för utvisning, mm, mm, minskat med de skatteintäkter i form av moms, skatter på löner mm, som denna verksamhet genererar.

Inga kommentarer: