fredag 15 maj 2009

Äntligen och det skulle till en kvinna att hålla i yxan!

Nu har Gendir Marie Hafström äntligen presenterat sitt förslag om hur Försvarsmaktens stödmyndigheter skall anpassas till "den nya hotbilden" och det nya insatsförsvaret. Även Högkvarteret fick en släng.

Det är otroligt att Försvarsmaktens stödmyndigheter förbrukar 10 miljarder av försvarsbudgeten och varför har inte den siffran nämnts tidigare i försvarsdebatten.

Nu föreslås att Försvarshögskolan läggs ned, Försvarets Materielverk och Totalförsvarets Forskningsinstitut läggs ned och slås samman till en ny myndighet. (Nu kommer Wiseman att få all tid i världen att blogga om hur dyrt ett yrkesförsvar kommer att bli!?)

Pliktverket läggs ned och Försvarsmakten tar hand om sin egen rekrytering. Högkvarteret föreslås minska sin organisation med 400 personer.

Mycket bra Fru Hafström!

Synd bara att du glömt bort Fortverket som genom ständiga hyreshöjningar verkligen sugit ur Försvarsmakten dess sista krona. För hur kan den totala hyressumman öka trots att Försvarsmakten lämnat huvuddelen av sina anläggningar?

Låt bara inte detta smulas sönder till ett räddningspaket som gör att varenda insparad krona används till att anställa konsulter och höga avgångsvederlag.

Det lustiga i sammanhanget är att dessa stödmyndigheter som nu föresås att läggas ned och slås samman är just egna myndigheter varför LAS (lagen om anställningsskydd)inte behöver ställa till problem vid avskedanden.

Bra fru Hafström tycker Carlsson (man varför har det tagit så lång tid innan man tagit tag i detta???)

Inga kommentarer: