fredag 5 oktober 2018

Som katten kring het gröt - inte bara ifråga om att bilda regering

De varma ångorna från den heta gröten som ett eventuellt samarbete i form av aktivt- eller passivt stöd innebär håller Centerns- och Liberalernas katter på avstånd.
Att en regering kan bildas endast genom att politiska löften kommer att brytas framstår tydligt.
Men hur vore det med lite utbildning i demokrati för våra folkvalda politiker. Är det de politiska partierna som ansvarar för att utforma en politik som stödjer sig på en politisk ideologi. Och så får man hoppas att folket, varifrån makten utgår, skall tvingas välja. Eller är det folkviljan som utformar politiska program och ideologier?
Just nu verkar det som om endast två av tre alternativ får väljas. Luktar inte detta lite politikernas och massmedias diktatur?


Men i dessa dagar av uteblivet litteraturpris efter Nobels testamente har äntligen världens framtidsfrågor kommit till ytan. Roslings bok, Factfulness, som nu översätts till 33 språk och som skall finnas till alla studenter, ifrågasätts genom att statistik inte behandlas korrekt och att befolkningsexplosionen i Afrika inte ses som ett problem.
Varje fertil kvinna i Afrika föder i medeltal 4,9 barn. Men denna befolkningstillväxt kommer att bromsas upp, när även den världsdelen utvecklas påstås i boken. Att detta skulle innebära enorma miljöproblem "viftas bort" genom att ny teknik kommer att utvecklas. Men om man anser att transportsystemet skall övergå till eldrift tar man inte hänsyn till att batteritillverkningen är en stor utsläppskälla och att jämförelsen mellan en liten dieselbil har mindre miljöpåverkan än en motsvarande elbil under deras respektive livscykel.

Vi har stora globala utmaningar framför oss. Värst av allt är att ingen politiker vågar eller förstår att det övergripande globala miljöproblemet är mänskligt! Eller skall vi säga genom mänsklig påverkan? Där är vi överens, men varför fortsätter inte resonemanget till att även här våga tala om volym?

Sanningen är helt enkelt att vi är för många människor på planeten och problemet ökar lavinartat utan att någon verkar vilja göra något för att förhindra detta.

Inga kommentarer: