fredag 11 augusti 2017

Blir det krig nu?


 

En eskalering av retoriken är inte något som på något vis kan minska spänningarna och sänka risken för väpnad konflikt mellan Nordkorea och USA.

I krig och väpnade konflikter finns inga vinnare. Redan nu sjunker börskurserna i Asien kraftigt. Oavsett med vilka "kirurgiska" militära operationer som används kommer människoliv och infrastruktur att offras.

XI Jinping har uttalat att om Nordkorea anfaller först så skall Kina förhålla sig neutrala men om USA anfaller först skall Kina förhindra detta.Kanske har Rice rätt när hon säger -"lägg ner, säkerställ istället att eventuella robotar som skjuts mot Guam eller andra platser kan skjutas ned"!

Möjligen är den kinesiska tystnaden ett tecken på att denna retoriska konflikt utnyttjas för att de kinesiska konstgjorda öarna som utökar det kinesiska territoriet på bekostnad av Japan, skall hamna i skymundan?

Nej, jag tror att insatserna är alldeles för höga för någon att starta  ett krig, oavsett hur "kirurgiskt" det kan vara. Hursomhelst hoppas jag detta!

Högst intressant, och kanske farligast, är att en nedskjutning av nordkoreanska robotar som är avsedda att landa på internationellt vatten nära Guam, betraktas som en krigshandling!?

Inga kommentarer: