onsdag 3 september 2014

Att ha rätt är ingen merit!? Eller lite "osynk" i slutet spelar ingen roll!

Just nu ser det ut som om förnuftet segrar i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Vladimir hade väl lite bråttom och lät munnen uttala tanken. Att Kreml skyndsamt rättade till "felet" och snabbt meddelade att Ryssland inget har med Ukrainas "inre konflikt" att göra, betyder ingenting.

Putin och hans medhjälpare har alltsedan införlivandet av Krim skickligt hanterat situationen genom att utnyttja alla lärdomar man fått genom att studera västvärldens agerande i världens oroshärdar och målmedvetet behållit målet i sikte.

Sannolikt kommer nu Kiev att tvingas avträda en landremsa som säkerställer att Krimhalvön kan stödjas logistiskt i all framtid.

Ett okänsligt agerande mot en gammal supermakt som känner sig alltmer inträngd av NATO och ett USA med svagt ledarskap kombinerat med ett svagt och oenigt EU bäddade för detta ryska agerande! 

Att kunna förutse denna utveckling anser jag inte särskilt märkligt. Det enda som krävs är att förstå vad som händer (fakta) och inte hänge sig till önsketänkande!

Inga kommentarer: