torsdag 14 augusti 2014

De ryska vita lastbilarna - inget överraskande eller nytt!

Enligt de senaste rapporterna har den långa kolonnen med närmare 300 vita lastbilarna åter satt sig i rörelse efter att ha stått stilla i ett dygn. Nu rör sig kolonnen söderut. Sannolikt försöker man ta sig in i Ukraina längs en väg och gränspassage som behärskas av separatisterna.

Oavsett vad denna transport innehåller kan inte den Ukrainska regeringen acceptera att lastbilarna passerar in i Ukraina utan att lasten inspekterats och godkänts.

De alternativ som nu föreligger för Kiev-regeringen är
- att släppa in kolonnen och hoppas på att den bara innehåller förnödenheter som skulle godkänts,
- att påtala den otillåtna inmarschen för internationella organisationer och hoppas på stöd,
- att innan kolonnen passerat gränsen återta gränskontrollen för att där kunna kontrollera lasten eller
- att med flyg angripa kolonnen och stoppa den.


Det första alternativet är en chansning som kan gå hem om den kombinerats med ett hot om att angripa kolonnen. Ett hot som skulle kunna få ryssarna att lasta av eventuella vapen i lasten. Att inte alla 300 lastbilar tagit vägen söderut kan innebära att lasterna är differentierad.
Ett angrepp på lastbilar som vid en senare undersökning endast innehöll förnödenheter skulle visa sig förödande för Kiev-regeringen.

Det andra alternativet kan naturligtvis kombineras med alla andra alternativ och är riskfritt men tyvärr är effekten tveksam.

Det tredje alternativet är det bästa och därmed mest sannolika om det finns goda förutsättningar för att genomföra. Sannolikt har man i Kreml också insett detta och kommer att göra allt för att försvåra eller omöjliggöra detta.

Att angripa kolonnen med flygstridskrafter efter att den otillåtet passerat in i Ukraina kan ha folkrättsligt stöd men endast om det visar sig att lasten innehöll vapen och annan militär utrustning eller att personalen uppenbarligen bestått av militär personal.

Inga kommentarer: