tisdag 19 juli 2011

Och hur skall det gå med den Europeiska Unionen?


Idén med att knyta samman de europeiska länderna så hårt ekonomisk att dessa band skulle omöjliggöra politiska konflikter. Konflikter som i en förlängning skulle kunna leda till krigshandlingar, har möjligen fungerat men priset håller kanske på att bli alldeles för högt.

Varför skulle det inte gå att skapa en politisk union mellan de europeiska länderna när det gått att göra så i USA, före detta Sovjetunionen, före detta Jugoslavien och några andra exempel.

I en jämförelse hade både Sovjetunionen och Jugoslavien mycket starka ledningar. Kontrollen var stenhård och de friheter som medborgarna gavs inskränkte sig huvudsakligen till att tillgången på alkohol inte var reglerad. När dessa kontrollfunktioner upphörde bröts också dessa federationer sönder.

Kontrollfunktionen i USA måste också anses omfattande. Staternas självbestämmande kan uppfattas omfattande men efter det amerikanska inbördeskriget har flera federala (överstatliga) organisationer skapats.

Några förutsättningar för att EU-äventyret skulle kunna fungera finns inte. Trots en gigantiskt och dyrbar administration, som dessutom flyttar fram och tillbaka, har kontrollfunktionen inte visat sig vara tillräcklig.

Några länder (läs PIIGS) har genom olika åtgärder tillskansat sig gigantiska resurser från EU för att bygga upp sin infrastruktur. Dessa stöd har också inneburit att den egna förmågan att skapa arbete som ger mervärde och efterfrågas har förlamats. Något som nu visar sig i arbetslöshet och statsfinansiella underskott.

Enkla lösningar anses ofta "korkade" av de som anser sig besitta en högre kunskap men ofta, mycket ofta har enkla lösningar varit geniala.

Om ett land inte klarar av att uppfylla de gemensamma reglerna för en gemenskap så utesluts detta land ur gemenskapen helt enkelt!

Låt därför Grekland skaffa sig en egen valuta och uteslut landet ur EMU-samarbetet. Grekland kan nu devalvera och hantera sin nationella ekonomi hur som helst.

De lån som tagits upp i Euro kommer naturligtvis att bli dyrare men den inhemska ekonomin kan återhämta sig.

Kanske kommer man också förstå att ju fler som betalar sin del av den gemensamma skattebördan desto lägre blir varje andel!


Det finns ingen annan som betalar - längre!

Inga kommentarer: