lördag 26 januari 2008

Kanske kan den svenska Försvarsmakten komma rätt till slut!

Det var med stort intresse jag såg och hörde försvarsministerns anförande på Folk och Försvars konferens i år. Och nog tyckte jag att han hade bra och goda synpunkter. Tydligheten var välgörande men Försvarsmaktens administration är inte bara väldig i sin volym, den har förmåga att leva ett eget liv och allt som kan hota den bekämpas. Den kan jämföras med den väldiga datamaskinen i Stanley Kubricks film, År 2001 Ett Rymdäventyr, eller vad den hette. Alla hot mot datamaskinen avvärjdes och metoder som mord var inte uteslutet.

Införande av ett tvåbefälssystem är välkommet, men är det inte så att NBO tillämpning medgav detta men att man inte vågat tillämpa systemet som det var tänkt eller tänkte man inte alls.

Yrkessoldater anställda på viss tid är också det medel som måste användas för att vidmakthålla och utveckla kompetensen, väpnad strid, på alla nivåer. Men inte för att i första hand klara av rekryteringen till "insats"-förband avsedda för internationella uppgifter utan för att just klara av vidmakthållandet och utvecklingen av kompetensen.

Men varför vågar försvarsministern inte säga något om att avveckla försvarsgrensstrukturen? En ålderdomlig struktur som för länge länge sedan överlevt sig själv och bara kan ha som uppgift att vidmakthålla socialgruppsindelningen inom Försvarsmakten. En funktionell struktur måste snarast införas. Det måste inte ta tid, det är nu som de smärtsamma men nödvändiga åtgårderna skall genomföras.

Kritiken mot Försvarsmaktens oförmåga att hålla sin budget torde ha framförts bakom stängda dörrar men anseendet har skadats under lång tid. Är det så att man inte kan räkna i excelarken eller vill man på detta sätt argumentera för mer pengar.
Att man inte kan hålla budgeten beror inte på att man inte ägnar sig åt att räkna pengar. Så gott som alla inom Försvarsmakten räknar pengar, eller budgetmedel. Men hur räknar man? Vad ingår i förbandsverksamhet? Var går gränsen mellan drift och investeringar? Varför ligger materielanslaget vid sidan om hanteringen? Är det för att FMV vill ha en möjlighet att motivera sin existens.

2 kommentarer:

Kenneth sa...

Ja jo du kan ha rätt, men jag är inte så hemskt intresserad av försvaret längre sedan jag lämnade det. Kan inte påverka det även ifall jag ville. Därför lägger jag ned min energi på annat som jag KAN påverka i mitt privatliv såsom sjöflyg mm.
Men vad gäller försvaret tycker jag att Sverige som andra länder skall gå över till en ren yrkesarme med ett starkt hemvärn.

Hälsningar K

Anonym sa...

Ja, troligen sa det ar