onsdag 6 januari 2021

Att både ha och äta kakan

 Kan "omplaceringen" av Dan Eliasson vara den kompromiss regeringen tar till för att rädda sina egna felsteg i ett försök att slippa "pudla" och be svenska folket om ursäkt och behålla lite av förtroendet?


Ja sannolikt är det ett försök att komma undan. Nu har man fått Dan Eliasson att själv be om en omplacering. Han medger, säger inrikesministern, att han gjort en felbedömning och inser att han för allas bästa måste lämna MSB. Möjligen har det förekommit påtryckningar från många håll. Inte minst har det sipprat ut missnöje från hans egen organisation att förtroendet för honom och MSB har skadats.

Det hade varit mycket värre om regeringen hade tvingats avskeda (ja han fick sitt förordnande förlängt vid nyårsskiftet) så det handlar bara om att han hamnar på "elefantkyrkogården".

Intressant är de röster som höjts från det djupa folkhavet som försöker ge sitt stöd till främst statsministern och hans medlöpare som i oförstånd inte förstått värdet av att vara föregångsmän.

Nu är det så och det verkar som om betongen omgärdat politiska åsikter och ingenting verkar kunna rubba uppfattningen.

Annat är det i det stora landet i väster där personligheten tydligen avgjort både president och senatorsvalen. 

Så är det inte i landet Sverige där politiska uppfattningar verkar styras med järnhand, så stark att den bara kan kännas igen i länder som har mycket totalitära regimer.

Nu får vi hoppas på något som kan liknas vid ett politiskt lugn och att vi alla kan vara varandras föredömen och när vaccinet så småningom når oss alla kan återgå till att bygga upp vårt lands ekonomi för att kunna leva ett normalt liv.

Mycket har pandemin lärt oss - men kommer vi att glömma alla lärdomar eller kan vi hoppas på att något finns kvar från livets skola, nu när skolorna bedrivs på distans?

 Stefan Löfven och Dan Eliasson.  Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

söndag 3 januari 2021

Den svåra konsten att leva upp till det förtroende som skapas av att vara ett gott föredöme!

 Många tycker att Dan Eliasson som chef för MSB (myndigheten för samhällsberedskap) borde få sparken när han så uppenbart visar dåligt omdöme att under julen åka till Spanien under två veckor.

Att han inte är ensam om att visa detta dåliga omdöme, har vi också fått veta. Vår statsminister har besökt en galleria ett par gånger i ärenden som inte någon kan anse som nödvändiga.

Morgan Johansson var, vad vi vet först med att bryta mot statsministerns påpekande att låta bli att gå på mellandagsrea och statsminsitern passade på att ge justitieministern en avhyvling.

Magdalena Andersson kunde inte avstå från att åka till fjälls och upptäcktes då hon var i färd med att hyra skidor.

Hans Wallmark insåg att han snart också skulle upptäckas att ha åkt till Spanien. Visserligen hade han förstått att det alltid är bättre att förekomma än att förekommas och bad förbehållslöst om ursäkt.

Nu ryktas det att fallet med Dan Eliasson har högsta prioritet vid regeringssammanträdet i morgon. Sannolikt kan regeringen inte göra någonting eftersom ett avskedande skulle innebära att regeringens egna felsteg då skulle framstå som mycket allvarligare.

Såå, det är alltså helt OK att strunta i sina egna uppmaningar oavsett om man blir påkommen eller ej. Ingen av regeringens representanter har visat någon som helst antydan till avbön eller "pudel" som någon uttryckte det.

Att förtroendet för våra högsta tjänstemän (ämbetsmannatiteln har ju avskaffats) lever ett liv helt avskilda från det folk man har ansvar att leda om inte förbrukat så har allvarligt skadats. Hur allvarligt lär vi få veta i en framtid.

Det värsta med denna inställning, är den översittarattityd som tydligt präglar dagens politiker, särskilt i ett maktfullkomligt parti.

Fel kan vi alltid göra, men att så tydligt förminska och försöka bagatellisera felet är inte, att vare sig inse vad man gjort, inse konsekvenserna av handlandet.  Särskilt viktigt måste vara att be hela svenska folket om ursäkt. Inte bara en gång utan i varje tänkbart tillfälle upprepa ursäkten, för att möjligen kunna återfå något av det skadade förtroendet.

Men kommer det att bli så? Troligen inte. 

Nya mätningen från Aftonbladet/Demoskop

söndag 5 juli 2020

Vad innebär asylrätten?


Vad betyder asylrätt?
– Förenklat betyder asylrätten att personer som befinner sig utanför sitt hemland har rätt att söka och få skydd från förföljelse.
Var definieras asylrätten? 
– FN:s flyktingkonvention med dess tilläggsprotokoll är det grundläggande skyddet för människor som är hotade och inte har möjlighet att få skydd i sitt hemland. En flykting definieras, enligt konventionen, som en person som känner välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning.
I artikel 18 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna befästs rätten till asyl. Sverige har även en skyldighet enligt artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, att ge skydd åt andra skyddsbehövande som inte omfattas av FN:s flyktingkonvention. Till exempel personer som riskerar dödstraff eller tortyr i hemlandet.
– Svensk domstolspraxis tillsammans med praxis från EU-domstolen och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna förtydligar hur regelverket ska tolkas. Den svenska migrationsrätten måste alltid minst ligga på samma nivå som de internationella konventionerna som Sverige har tillträtt. Sveriges minimumnivå kan därmed inte sättas lägre än exempelvis Europakonventionen.
Vad påverkar antalet asylsökande till Sverige?
Självfallet påverkar situationen i hemlandet mest. Men det beror också på vilka villkor asyllandet erbjuder den sökande. Den migrationspolitik som Miljöpartiet fick "fria händer" att utforma under Reinfeldt regeringen var med internationella mått mycket generös och Sverige upplevdes som det bästa asyllandet. Detta har nu stramats åt men fortfarande är villkoren för en som fått sin asyl (skydd) beviljad mycket generös.
Den rättssäkerhet som tillämpas i Sverige innebär att ett avslag kan överklagas till Migrationsdomstolen och i ett nästa steg till Migrationsöverdomstolen. Efter fyra år kan en ny asylansökan göras och möjligheterna att kunna stanna kvar i landet och försörja sig på olika "svartjobb" eller kriminalitet är goda.
Skall ett uppehållstillstånd vara permanent eller tillfälligt?
Det allra bästa både för den asylsökande och det svenska samhället måste vara att den som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna uppfyller kriterierna för asyl är att kunna återvända till sitt hemland så fort förhållandena där medger detta. Därför borde uppehållstillståndet som normalförfarande alltid var tillfälliga. 
Men förlorar inte det svenska samhället på att flyktingar som är välutbildade stannar i Sverige?
Möjligen kan det vara så, men i en sammanvägning av kostnader och vinster blir det sannolikt en stor förlust, särskilt om vi värderar påfrestningarna på hela samhället i pengar.
Å andra sidan måste vi också se till möjligheterna att dessa människors hemländer inte töms på människor som kan göra nytta och bygga upp sina länder igen.
Varför kan de som fått uppehållstillstånd åka på semester till sina hemländer utan att bli förföljda?
Jag upplever att ingen myndighet har ifrågasatt detta. Om de inte längre känner välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, har man inte längre asylskäl. Enligt min mening har dessa människor beviljats asyl på felaktiga grunder och borde få sitt uppehållstillstånd återkallat. Att ingen ifrågasätter detta  måste bero på rädslan att bli kallad för både det ena eller det andra.

Om vi med asyl menar att vi vill och skall ta emot människor från hela världen som har behov av skydd eller vill ha ett bättre liv, så skall vi naturligtvis ge dessa människor permanent uppehållstillstånd, ge dom svenskt medborgarskap oavsett om de vill behålla sitt tidigare medborgarskap eller inte och framförallt ge dom samma medborgerliga rättigheter (och skyldigheter) som alla andra. Gärna från första dagen.
Några av dessa kommer att försörja sig och sina anhöriga, men väldigt många kommer inte att göra det. Den svenska kulturen kommer att utarmas och ganska snart kommer nybildade muslimska partier att spela avgörande roller i den svenska demokratin. Eller tror vi på idén att ingen biter handen som föder en?

Men om vi värnar om asylrätten är det en helt annan fråga. Då är det absolut relevant att ge tillfälliga uppehållstillstånd som skall omprövas. Huruvida dessa människor som beviljats asyl (skydd) i Sverige med automatik skall omfattas av hela det svenska välfärdssystemet är en annan fråga.

Det känns som vi blandar samman begreppet invandring och asyl. Sverige har alltid haft en invandring och utvandring. Volymerna av dessa är att jämföra med "rännilar" och något som samhället har kunnat hantera. En helt annan sak är att ta hand om människor från "hela världen" som av olika anledningar ansöker om att få stanna i Sverige därför att många andra länder, dela vägrar att ta emot dem, och dels har mycket sämre förmåner för de asylsökande. Detta är särskilt bekymmersamt och påfrestande för ett litet land som Sverige som redan tagit emot dryga miljonen människor varav en stor del inte klarar av sin egen försörjning. 

Om detta är rasistiskt så medger jag att jag tillhör den gruppen. Att värna om sin familj och sina närmaste och även nationen anser jag inte är rasistiskt.  


Tillägg Måndag 6/7
De förhandlingar om en hållbar migrationspolitik som denna vecka skulla ha lämnat sitt underlag har brutit samman då S inte vågar utmana Mp med sina dryga 4% och en opinion som ligger under 4% då de hotar med regeringskris. Men även C och L hänger med.
Att M nu valt att lämna på samma sätt som SD är inte konstigt alls. Att S och V skyller sammanbrottet på M som man anser vägrar att kompromissa visar vilken soppa man kokar.
Samtidigt visar opinionsundersökningar vad svenska folket anser i frågan. En stor majoritet vill minska invandringen och den lilla andel som vill att vi från dagens situation vill öka den har minskat betydligt.

Att detta borde spegla sig nästa opinionsundersökning är inte uppenbart mer än att Mp och L fortfarande fortsätter sin ökenvandring. C och S kommer att tappa medan SD kanske återtar sin position som näst största parti. Kd och M kommer sannolikt att öka mest!  


onsdag 3 juni 2020

Den annorlunda svenska coronastrategin beror på dåliga språkkunskaper!?

Det engelska ordet "recommendations" används ofta efter en slutsats i utredningar och pekar ut vilka åtgärder mm som internationella samarbetspartners måste vidtaga inom en viss tid och verksamhetsområde.
Översatt till svenska uppfattas ordet direktöversatt till rekommendation som något högst frivilligt och mer som en vänligt förslag till eventuella åtgärder, exvis vilken restaurang som är bra, vilket hotell som är lämpligt eller vilken film som är värd att se.

Under några dagar har jag genomfört en högst ovetenskaplig undersökning och frågat vänner i min närhet hur de skulle översätta ordet "eventually". All utom en som är utlandssvensk översatte ordet till det svenska, eventuellt, vilket är fel. Utlandssvensken översatte ordet korrekt till "så småningom" eller "efter en tid".

Det finns många liknande exempel.

"Ta tillfället i akt"                                         Ann Linde      
"När det händer en kris"                             MSB
"Spelar ingen betydelse"                            MSB?
"Program tar uppehåll"                               Sveriges Radio
"Har kommit hit för att fortsätta"                 Operachef
"Bägge har sina problem"                          Carl Bildt

Att det goda Pisa-resultatet bygger på en felaktig gallring, där man sorterat bort allt för många nyanlända är således ingen överraskning.

Att svenska folkhälsomyndigheten inte förstod skillnaden i betydelsen av "rekommendation" blev till sist så skamligt, att i stället för att korrigera felet i betydelsen tidigt, gjordes felet till en helt egen och unik strategi för hur man skulle bekämpa pandemin.

Den som ljuger måste alltid komma ihåg vad man sagt! Vilket är mycket svårare än att översätta ett ord från engelska till svenska! 

måndag 13 januari 2020

Att blåneka att man blånekat är en del av blånekandets konst!


Ett är säkert, att blåljuga kräver så mycket mer än bara makt

Att det så småningom skulle "sippra fram" så många omständigheter att ett  officiellt erkännande blev den enda utvägen för staten Iran var inte särskilt överraskande.

Att man efter ett "ovillkorligt" erkännande försöker att se tillbaka på en händelsekedja som till sist lägger skulden för nedskjutningen på president Trump blir i mångas ögon bara ett förlöjligande.

Att det i Irans ledarskap finns många olika viljor om hur saker och ting skall skötas framgår tydligt.

Men att nu förneka att man ljugit verkar vara ytterst svårsmält och i dagens informationssamhälle sannolikt helt verkningslöst. Kanske är det dags att slänga anteckningarna från utbildningen i Moskva som inte blivit reviderade?

Kommer den iranska ledningen att klara av folkets protester är nu nästa stora fråga!måndag 6 januari 2020

Upptrappning mellan USA och Iran men vilka ligger bakom?

En mycket komplicerad operation med hög insats

Svårigheten att genomföra ett anfall med missil från en drönare mot rätt bil i en kortege är oerhört komplicerad. Utan att känna till detaljerna minuterna innan attacken är sannolikheten för att misslyckas stor.
En misslyckad attack hade inneburit fler nackdelar i och med att risken att bli uthängd i media hade varit uppenbar samtidigt som Irans regering hade haft anledning att vedergälla. Således måste ett misslyckande anses som oerhört dyrbar och kontraproduktiv.
Att Trump personligen givit order om attacken får nog anses både sannolik och trolig men om han känt till huruvida det fanns krafter inom det iranska ledarskapet som både önskade att generalen skulle dödas och som låg bakom de detaljerade underrättelserna är en annan fråga.

Donald Trump.  JIM WATSON / AFP

Blev Trump en "duktig idiot"

Svårt att spekulera i, men svaret på frågan kan både bli ja och nej. Trump och kanske den iranska grupp som möjligen legat bakom attacken vill förmodligen båda förändra det iranska ledarskapet. Om utvecklingen går den vägen blir både Trump och den förmodade oppositionsgruppen vinnare och med dem kanske också världsfreden. Men om attacken kommer att ena landet och dessutom innebär ett närmande mellan Iran och Irak, går utvecklingen åt motsatt håll.

måndag 16 december 2019

Löfvens dilemma - att ha två tankar i huvudet på samma gång!

Att vara generell,  i meningen att  utmåla en hel grupp av individer (människor) för vissa egenskaper är inte "tillåtet" i Sverige!
Att på samma sätt beskriva en person i nedsättande ord är inte heller tillåtet, eller?

Om inte det,
- avser politiska meningsmotståndare,
- rör politiska partier, eller
- sker bakom ryggen på berörda.

Januariavtalet är förlorat

För Löfvén har problemet vuxit över hans huvud då han å ena sidan måste hålla sig väl med en växande väljargrupp som kanske kan garantera ett fortsatt regeringsinnehav för socialdemokratin och å andra sidan förklara orsaken till, och uttrycka sin avsky för gängkriminaliteten.

Det är inte så konstigt att logiken saknas i statsministerns förklaringar och att beskrivningen "det otydliga sagda är det otydliga tänkta" passar in på just denna situation.

Hans kritik mot Riksdagens motstånd mot regeringen med hot om misstroendeförklaringar, där han menar att detta är ett hot mot demokratin och dålig förståelse av parlamentarismen, visar mer på hans egen bristande kunskap om den svenska Regeringsformen än hot mot demokratin.

Han har helt rätt om han uppfattar att demokrati innebär ett regeringsinnehav av Socialdemokraterna.
Men så är det inte......

Så nu börjar jag förstå varför vår Statsminister hellre väljer att åka omkring i världen med landets statsflygplan, där han kan demonstrera sitt engelska uttal som inte är färgat av "upper class", där han också tvingas att tänka efter innan han talar och där han får nytta av alla sina fina kostymer som han köpte på Hermés när han blev statsminister.

Nu har Socialdemokraterna sämre opinionssiffror än då Juholt tvingades avgå. Många anser att det enda som garanterar Löfvéns plats som partiledare är att han också är statsminister.
Att han är på väg att bytas ut kan också märkas genom hans bekymrade min och sannolikt funderingar på sitt eftermäle? Möjligen kan det formuleras som; Sveriges mest välklädde Statsminister!
Att han med sin påstådda förhandlingsförmåga skulle lösa den allvarlga konflikten mellan Nordkorea och USA är något alla måste önska sig. Men sannolikheten för något sådant är nog lägre än att den enda och riktiga tomten kommer på julaftonen.